ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021r. (piątek) według następującego harmonogramu: 9.00 – klasy I-VII i oddziały przedszkolne (w swoich salach lekcyjnych) 10.00 – klasy VIII (w sali gimnastycznej).
Uczniowie wchodzą wchodzą do szkoły następującymi wejściami:

Numer wejściaKlasyDyżury nauczycieli od 8.30


1 – wejście główne
2 – wejście przed stołówką
3 – wejście przed salą
gimnastyczną
4 – wejście w szczycie sali
gimnast.
5– wejście „0”
6– wejście szatnia
7– wejście ewakuacyjne


Ia i Ib
IIa i IIb
IIIa i IIIb

VIIc
0a i 0b
IVb,VIc,VIIa,VIIb,VIIIa
IVa, Va, Vb, VIa,VIb,VIIIb

M. Tuta, K.Michalak
D.Alberciak, M.Dróżdż
ks. Rafał Środa, A.Gniewaszewska
E.Chęcińska, H.Zawiślak
A.Gątkowska
A.Ziemba, K.Pytka
E.Lorenc, M.Ambrozik

Wszyscy uczniowie przyjeżdżają do szkoły na godzinę 9.00. Odjazdy odbędą się o godzinie 9.40 (klasy I – VII i oddziały przedszkolne) o godzinie 11.30 (klasy VIII).
Zakończenie roku szkolnego odbywa się w reżimie sanitarnym. Obowiązują dezynfekcja rąk i zasłanianie nosa i ust maseczką.

Może Ci się również spodoba