PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022