PROMOCJA ZDROWIA

Główne działaniaMetody i formy pracyOsoby odpowiedzialne
Obserwacja uczniówObserwacja nie tylko pod kątem infekcji, lecz także- jak emocjonalnie radzą sobie z otaczającą rzeczywistością.
Prowadzenie rozmów, wsłuchiwanie się w potrzeby uczniów, przekazywanie rzeczowych informacji na temat pandemii.
Ścisła współpraca z rodzicami uczniów.
wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny
Szukanie sposobów radzenia sobie
z lękiem
i stresem.
Rozwijanie pasji i zainteresowań plastycznych, muzycznych, sportowych, itd.
Zachęcanie uczniów do grania w gry planszowe, czytania książek, wspólnego oglądania filmów, słuchania muzyki.
Stosowanie drobnych, pozytywnych gestów (uśmiech, komplementy, pochwała).
Przypominanie o ogromnej roli wypoczynku i snu dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
Organizowanie akcji w szkole , np. Dzień Pluszowego Misia.
wszyscy nauczyciele
Zapobieganie cyberprzemocy.Rozmowy i ankiety.
Dzień Bezpiecznego Internetu.
Filmy tematyczne.
pedagog szkolny
nauczyciel informatyki
Wykorzystanie zajęć
z wychowawcą
do poprawy kondycji psychicznej uczniów.
Prowadzenie szczerych rozmów, wsłuchiwanie się w potrzeby uczniów, zabawy odprężające, udzielanie wsparcia.
Zachęcanie do odpowiedzialności za wspólnotę klasową.
Wspólne uczenie się zdrowych nawyków.
Budowanie dobrych relacji interpersonalnych.
Działania integrujące klasę , np. wspólny udział w akcjach charytatywnych (Szlachetna Paczka, zbiórka nakrętek)
wychowawcy klas
Intensywna współpraca nauczycieli, wychowawców z pedagogiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno- pedagogicznej.Obserwacje uczniów, rozmowy z rodzicami , kierowanie uczniów na terapię lub badanie w poradni psychologiczno- pedagogicznej.
Współpraca wychowawców klas z pedagogiem.
wychowawcy klas
pedagog szkolny
Zachęcanie do aktywności fizycznej, uprawiania sportu.Obserwacje uczniów, rozmowy z rodzicami, kierowanie uczniów na terapię lub badanie w poradni psychologiczno- pedagogicznej.
Współpraca wychowawców klas z pedagogiem.
nauczyciele wychowania fizycznego
Realizacja warsztatów, zajęć i programów profilaktycznych.
Szkolenia Rady Pedagogicznej.
Jak zapobiegać depresji ? Jakie są jej objawy ? – zajęcia z wychowawcą, lekcje biologii, spotkanie
z lekarzem.
Warsztaty i lekcje dotyczące asertywności.
Zapobieganie bulimii

i anoreksji- lekcje biologii.
Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat wypalenia zawodowego oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
dyrektor szkoły,
wszyscy nauczyciele,
pedagog szkolny

ZADANIE PRIORYTETOWE – Promocja zdrowia psychicznego uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Wspieranie dzieci i młodzieży w czasie pandemii.

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej
  w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

7 KWIETNIA
– ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

W naszej szkole odbyła się VII Szkolna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu. Wzięło w niej udział 18 uczniów z klas VII i VIII. Zadania testowe zostały przygotowane przez nauczycielkę biologii Gabrielę Perek.

Wyniki olimpiady:

I miejsce – Talula Ciesielska- 34,5p. (90,8%)

Igor Banaszczyk – 34,5 p. (90.8%)

II miejsce – Iga Kozub – 30,5 p. (80,3%)

Wiktoria Cieślik – 30,5 p. (80,3%)

III miejsce – Natasza Wyban – 30 p. (78,9%)

IV miejsce – Wiktoria Rybak – 29,5 p. (77,6%)

V miejsce – Wiktoria Lasek – 28,5 p. (75%)

Maciej Gozdek – 28,5 p. (75%)

Cele programu:

 • promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczają przed zakażeniem HIV
 • podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu zakażeń HIV
 • wypracowanie umiejętności mówienia ,, nie ‘’ w sytuacjach dyskomfortowych
 • odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV i choroby AIDS
  Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS , który przypada 1 grudnia, uczniowie wykonali plakaty. Wystawa prac umieszczona została na korytarzu szkolnym.
  Gabriela Perek

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji tego programu profilaktycznego. Zajęcia, które adresowane są do uczniów klas VII i VIII, zostały zrealizowane w ramach lekcji biologii (po 1 godzinie w każdej klasie ). Szkolnym koordynatorem programu była nauczycielka Gabriela Perek.

Cele programu :

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat czerniaka
 2. Poznanie czynników podnoszących ryzyko zachorowania na czerniaka
 3. Poznanie złotych zasad profilaktyki czerniaka
 4. Budowanie właściwych prozdrowotnych postaw

Mamy nadzieję, że po tych zajęciach, nasi uczniowie staną się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, będą zachęcać znajomych i rodzinę do działań profilaktycznych, np. samobadania skóry.

Dnia 16 marca 2022 r. dziewczęta klas VI i VII wzięły udział w programie edukacyjnym ,, Między nami kobietkami ”. Zajęcia przeprowadziła pani Małgorzata Szewczyk- prelegentka firmy Procter&Gamble. Program ten omawia przemiany i problemy wieku dojrzewania, uzupełnia wiedzę
z zakresu fizjologii dojrzewania dziewcząt oraz pomaga w wyrobieniu właściwych nawyków higienicznych. Program był stworzony przy współpracy recenzentów  Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dla dziewcząt zostały przygotowane specjalne zestawy edukacyjne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

KONTROLUJEMY STRES

Młody człowiek musi radzić sobie z wieloma zadaniami rozwojowymi, również ze stresem. Ci, którzy nie potrafią sobie radzić z nadmiarem napięcia emocjonalnego bardzo często uciekają w świat alkoholu i innych środków odurzających. Byt duży poziom stresu może wywołać u człowieka wysokie ciśnienie krwi, niestrawność, burczenie w żołądku, suchość w ustach, nadmierne pocenie się, dreszcze, zaburzenia koordynacji narządów ruchu, zwolniony refleks, lęk, zawroty głowy, brak koncentracji, schorzenia psychiczne. „Walka ze stresem” to uświadomienie sobie własnej wartości, poczucie zadowolenia z siebie, ze skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi, pozytywne myślenie, uświadomienie sobie należenia do grupy, w której można znaleźć oparcie. A ponadto relaks. Słuchanie muzyki, tańczenie, śpiewanie, spacery, sport itp. Wiedzę o tym jak radzić sobie ze stresem, przekazali w marcu br. uczniom klas ósmych pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie trzygodzinnych warsztatów dla każdej klasy, młodzież poznawała źródła stresu oraz sposoby pozbywania się nieodpowiedniego poziomu stresu. Zajęcia prowadzone były bardzo interesująco i dynamicznie, z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Uczniowie klas ósmych dziękują Paniom z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.