SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

Sprawozdanie z wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów
do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII.

Były plakaty, ulotki i obietnice przedwyborcze.

Do głosowania uprawnione  były  234 osoby.

Wydano 208 kart wyborczych.

Liczba zgłoszonych kandydatów 8 osób.

Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Alicja Kowalska, Mateusz Romańczuk, Wiktor Wojtania, Mateusz Drobik, Jakub Stawicki, Magdalena Motylska, Anna Lauks, Bartosz Kukulski, Nikodem Gadula, Igor Banaszczyk, Krzysztof  Tatarski, Rybak Wiktoria oraz Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Ukoronowaniem akcji wyborczej było głosowanie, które  wyłoniło  samorządową reprezentację szkoły.

Spośród 208 oddanych głosów największą ilość uzyskali i będą pełnić w Samorządzie następujące funkcje:

Przewodniczący SU  – Jakub Krzaczyński

Zastępca Przewodniczącego SU  – Amelia Wojtczyk

Sekretarz – Skarbnik SUJulia Szmalec

Serdecznie gratulujemy…

życzymy wytrwałości i pomysłowości w organizowaniu zaplanowanych obietnic.

W środę 22 września 2021 roku Społeczność Uczniowska klas IV – VIII

wybierze Samorząd Uczniowski, który będzie działał na rzecz uczniów  

w roku szkolnym 2021/2022.

Kandydaci do SU w SP im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej:

  • Iga Skawińska   kl. IV a
  • Dominika Depczyńska   kl. V a
  • Maksymilian Pędziwiatr V b
  • Julia Szmalec   kl. VII a                                           
  • Zuzanna Syrek   kl. VII c
  • Jakub Krzaczyński   kl. VIII  a
  • Amelia Wojtczyk   kl. VIII b
  • Janusz Golat   kl. VIII c        

W dniu 5.06.2021 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wzięli udział w  uroczystościach patriotycznych na Górach Borowskich, które upamiętniły 82 rocznicę bohaterskich walk z niemieckim najeźdźcą,
jakie miały miejsce na tych terenach we wrześniu 1939 r.

Młodzież wysłuchała okolicznościowych przemówień, uczestniczyła we mszy świętej w intencji poległych, wysłuchała Apelu Poległych, a także, wraz z Panią Dyrektor Anną Otwinowską złożyła kwiaty pod pomnikiem Obrońców Gór Borowskich.

Dla wszystkich uczestników była to piękna lekcja historii, moment zadumy nad losem polskiego żołnierza, chwila refleksji nad współczesnym światem. Był to czas na odśpiewanie patriotycznych pieśni i wypowiedzenie ważnych słów „Chwała Bohaterom, Cześć Ich Pamięci !”