Miesięczne Archiwum: styczeń 2020

Profilaktyka zakażeń HIF/AIDS

W grudniu 2019 r. uczniowie klas VIII a i VIII b uczestniczyli w programie ” Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”. W każdej klasie przeznaczono na realizację programu...