ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r. przeprowadzane na takich samych zasadach jak egzaminy w 2021 r. oraz rezygnacja z progu zdawalności na egzaminie maturalnym z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w 2023
– to najważniejsze rozwiązania ogłoszone 21 kwietnia przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku: