NAUCZYCIELE

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego
w Woli Krzysztoporskiej

JĘZYK POLSKI
Adryańczyk Gabriela
Blaźniak Iwona
Kałużna – Michalak Agnieszka
Krasoń Magdalena
Otwinowska Anna


MATEMATYKA
Pytka Krystyna
Warzyńska Agnieszka
Winnicka Beata


CHEMIA
Pielużek Grażyna/Nowak Karolina


FIZYKA
Alberciak Danuta


JĘZYK ANGIELSKI
Bernacka Karolina
Berner- Zawada Ewa
Kowalczyk Aleksandra
Pielużek Grażyna


JĘZYK NIEMIECKI

Ziemba Anna/Wlazłowska Eliza


HISTORIA
Lasek Lucyna
Stawiak Katarzyna


BIOLOGIA/ PRZYRODA
Perek Gabriela

GEOGRAFIA
Bartłomiejczyk Maria

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Brzozowski Robert
Chęcińska Emilia
Danielak Marlena
Zawiślak Hubert


MUZYKA

Paszta Emil


PLASTYKA

Krasoń Magdalena
Michalak Katarzyna


TECHNIKA
Danielak Marlena


INFORMATYKA

Bartłomiejczyk Maria

Michalak Katarzyna


RELIGIA

Gniewaszewska Agnieszka
Ks. Grzegorz Pasztaleniec


ETYKA

Michalak Katarzyna


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Bernacka Karolina

Biegarczyk Iwona
Gątkowska Anna
Koszelak Krystyna
Motyl Danuta
Podwysocka Katarzyna
Tuta Marzena
Urbaniak Barbara

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Danielak Marlena

DORADZTWO ZAWODOWE
Michalak Katarzyna


BIBLIOTEKA
Ambrozik Marta


ŚWIETLICA

Bartłomiejczyk Maria
Brzozowski Robert
Danielak Marlena

Łaszek Izabela
Nowakowska- Nowak Ewa/Łaszek Izabela

Paszta Emil
Zawiślak Hubert


PEDAGOG SZKOLNY
Dróżdż Marzanna