PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI

PRZYRODA/BIOLOGIA

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

PLASTYKA

CHEMIA

HISTORIA

Przedmiotowe zasady oceniania z historii

FIZYKA

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki

TECHNIKA

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowe zasady oceniania z EDB

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie

MUZYKA

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki

INFORMATYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kolorem fioletowym zaznaczono przedmioty, w których zaszła zmiana w zasadach oceniania.