REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

obowiązujący od 25 maja 2020 r. do odwołania

1. Biblioteka szkolna będzie czynna od 25 maja w godzinach 11.00 – 15.30.

2. W sali biblioteki szkolnej może przebywać tylko nauczyciel bibliotekarz.

3. Do wypożyczania książek przeznaczone jest specjalne stanowisko znajdujące się przy wejściu do biblioteki.

4. Przy stanowisku wypożyczeń może znajdować się tylko jedna osoba.

5. Uczniowie czekający na wypożyczenie książki utrzymują między sobą minimalną odległość 1,5 metra.

6. Zarówno bibliotekarz jak i uczeń wypożyczający książki zobowiązani są do noszenia maseczek i jednorazowych rękawiczek.

7. Bibliotekarz dezynfekuje ręce przed i po każdym wypożyczeniu, nawet jeśli nosi jednorazowe rękawiczki.

8. Uczeń powinien użyć płynu dezynfekującego do rąk przed i po wypożyczeniu książki, nawet jeśli nosi jednorazowe rekawiczki.

9. Książki oddane przez uczniów przechowywane są przez dwa tygodnie w zamkniętym pojemniku w celach kwarantanny.

10. W okresie epidemii związanej z COVID – 19 z biblioteki szkolnej moga korzystać tylko uczniowie szkoły.

11. Zasady oddawania podręczników szkolnych podane zostaną                      w czerwcu.

Dziękuję za przestrzeganie zasad korzystania z biblioteki.

Marta Ambrozik