RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA – P. JULITA KARNEL

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – P. IGA CIENKOWSKA

SEKRETARZ – P. ILONA WIECZOREK

SKARBNIK – P. SYLWIA ŚCIEGLIŃSKA