AKTUALNOŚCI

OTWÓRZ SIĘ NA POMOC”

ZAGRAJ Z DZIEĆMI I ZOSTAŃ REŻYSEREM FILMU

 • Dotyka Cię lub kogoś z Twojego otoczenia problem przemocy w szkole? 
 • Czy Twoje dziecko jest uzależnione od gier komputerowych?
 • Czy rzeczywiście jesteś asertywny i potrafisz dopalaczom powiedzieć – STOP!

To od Ciebie zależy, jak potoczy się ta historia!!!

Szanowni Rodzice poniżej zamieszczone zostały linki do interaktywnych filmów (gier) z serii „Otwórz się na pomoc”. Filmy poruszają problematykę przemocy rówieśniczej, hejtu, uzależnienia od gier komputerowych, dopalaczy. Ponadto można wysłuchać można prawdziwych historii rodziców, którzy zmierzyli się z problemami swoich dzieci. Filmy ( gry) zawierają, również krótkie komentarze psychologa.

Warto obejrzeć, zagrać, posłuchać.

Film Otwórz się na pomoc. Przemoc

https://gazetakrakowska.pl/gmina-brzesko-otworz-sie-na-pomoc-przemoc/re#INTRO

Film Otwórz się na pomoc. W sieci

https://kalisz.naszemiasto.pl/miasto-kalisz-otworz-sie-na-pomoc/re

Film Otwórz się na pomoc. Dopalacze

https://gloswielkopolski.pl/gmina-murowana-goslina-otworz-sie-na-pomoc-dopalacze/re

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza uczniów klas 4 – 8 na dyskotekę andrzejkową, która odbędzie się 30.11.2023 r. w naszej szkole w godzinach 17.00 – 19.00. Wstęp 2 zł – cały dochód z biletów wstępu zostanie przeznaczona na akcję „Świąteczna pomoc”. Bardzo prosimy o przyniesienie pisemnej zgody rodziców na udział w imprezie. „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki (imię i nazwisko) w dyskotece andrzejkowej, która odbędzie się 30.11.2023 w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej w godzinach 17.00 – 19.00. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończonej zabawie i biorę za to odpowiedzialność ”.

Pozostali nauczyciele będą pełnili dyżur w godzinach 16:00 – 18:00 w salach wskazanych
w harmonogramie godziny dostępności zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICE

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Coroczne obchody święta odbywają się pod danym hasłem.

Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka

To hasło Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego na 2023 r., który obchodzimy

10 października 2023 r.(wtorek).

Zdrowie psychiczne

„Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka”

Tak zdrowie psychiczne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Warto zwrócić uwagę, ze zdrowie psychiczne nie jest jednoznaczne z brakiem choroby psychicznej. W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest “ciężko na duchu”. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorszy samopoczucie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych.

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia w naszej szkole odbędzie się wiele zajęć edukacyjno – profilaktycznych na temat zdrowia psychicznego, higieny umysłu,  sposobów radzenia sobie z emocjami oraz ze stresem. Postaramy się również zaprezentować porady

jak zadbać o swoją kondycję psychiczną? Uczniowie klas starszych uświetnią obchody święta plakatami tematycznymi.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA

CZUJNIK SMOGU

W szkole został zamontowany czujnik smogu. Czujnik znajduje się na mapie pod adresem:

https://airly.org/map/pl/#51.337541,19.584289,i112293

INFORMACJA

Podstawą do wydania duplikatu legitymacji szkolnej jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców ucznia wniosku o wydanie w/w dokumentu oraz dokonanie w/w opłaty na konto:

89 1020 3916 0000 0102 0303 4394

Do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy dołączyć dowód wpłaty i aktualne zdjęcie.

W tytule przelewu wpisać np.

„Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Jan Kowalski kl. V a Szkoła Podstawowa
w Woli Krzysztoporskiej”

Uwaga: Wpłat nie dokonujemy w kasie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

  Rozpoczęcie  roku szkolnego  2022/2023  odbędzie się  1 września 2022 (czwartek) według harmonogramu:

8.00 – 8.30   uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, sala sportowa

8.45 – 9.30    spotkanie z wychowawcami :

0aKrystyna Koszelaksala oddziału przedszkolnego
0bAgnieszka Marusińskasala oddziału przedszkolnego
IaAnna Gątkowskasala nr 28
IbDanuta Motylsala nr 26
IIaIwona Biegarczyksala nr 36
IIbMarzena Tutasala nr 34
IIIaKatarzyna Podwysockasala nr 33
IIIbBarbara Urbaniaksala nr 24
IVaGabriela Pereksala nr 15
IVbGabriela Adryańczyksala nr 5
VaMarlena Danielaksala nr 19
VbMagdalena Krasońsala nr 7
VIaKatarzyna Stawiaksala nr 18
VIbAgnieszka Kałużna – Michalaksala nr 23
VIIaIwona Blaźniaksala nr 11
VIIbLucyna Laseksala nr 26
VIIIaJoanna Salasala nr 24
VIIIbAgnieszka Warzyńskasala nr 38
VIIIcEwa Berner-Zawadasala nr 35

Autobusy dowożące uczniów kursują wg następującego harmonogramu:

Wola Rokszycka – 7:05
Kolonia Krężna skrzyżowanie – 7:16
Krężna nr 30 – 7:17 i 7:21
Siomki – 7:27
Wygoda – 7:29
Jeżów skrzyżowanie – 7:31
Jeżów nr 35 – 7:35
Jeżów Parcela nr 67 – 7:39
Radziątków – 7.05
Kacprów – 7.13

W tym dniu uczniowie przychodzą w strojach galowych. Klasy I-VIII wchodzą wejściem prowadzącym do szatni, a klasy 0 wejściem przy oddziale przedszkolnym. Obowiązuje zmienne obuwie. Listy uczniów oddziałów przedszkolnych i klas I są zamieszczone na drzwiach nr 1 (wejście główne szkoły).

Msze święte w intencji uczniów i nauczycieli z okazji rozpoczęcia roku szkolnego zostaną odprawione w następujących terminach:
1.09.2022 r. godz.7.00
3.09.2022 r. godz. 11.30

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 • Do 13 lipca 2022 r. (do godz.15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał ALBO kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem, ALBO skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
 • 22 lipca 2022 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
 • Od 21 lipca 2022 r. – (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli oryginały nie zostały złożone wcześniej)

Odbiór zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty

UCZNIOWIE KLAS VIII

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 8 lipca 2022r. (piątek)
w godzinach 9.00 – 12.00 w sekretariacie szkoły.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego w dniu 24.06.2022r.8.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego przez klasy 0-III10.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego przez klasy IV-VIII. Uroczystości odbędą się w sali gimnastycznej. Przywozy uczniów do szkoły odbędą się o 8.30 i 9.30, a odwozy o 9.30 (klasy 0-III) i 11.30 (klasy IV-VIII).

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym

Język polski – 13.06.2022r., godz. 9.00

Matematyka – 14.06.2022r., godz. 9.00

Język polski – 15.06.2022r., godz. 9.00

Uczniowie przychodzą na egzamin o godz. 8.30.

Zasady przebiegu egzaminu takie jak w terminie głównym. Szczegóły znajdują się w zakładce “Egzamin ósmoklasisty”.


Szanowni rodzice!
Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie udzielania pomocy psychologicznej naszym uczniom, a Waszym dzieciom, zatrudniliśmy w szkole psychologa.

Pani Paulina Baryła – Jędrzejczyk, którą przedstawiam, jest pracownikiem Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz psychologiem w innych placówkach, zajmujących się problemami dzieci.
Pani Paulina jest obecna w szkole w każdą środę w godzinach 8.00 – 12.00. Służy pomocą uczniom, rodzicom

i nauczycielom. Pomaga rozpoznać przyczyny problemów i wskazuje drogę „ uwolnienia się” od nich.
Warto skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w szkole.
Indywidualne konsultacje pani psycholog z rodzicami, dotyczące dzieci należy umawiać drogą SMS na numer 731 355 002. Termin konsultacji zostanie przesłany z ww. numeru.

Drodzy Rodzice,

przekazujemy dla Państwa wiadomości opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu, broszury pt. „Dzieci w wirtualnej sieci”
i „Nastolatki w wirtualnym tunelu”.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZYPOMNIENIE INSTRUKCJI LOGOWANIA DO TEAMS’A

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

 1. portal.office.com
 2. login: imie.nazwisko@spwolak.onmicrosoft.com
  (bez polskich znaków i wielkich liter)
 3. hasło pierwszego logowania:12345678Ss!
 4. ustalenie indywidualnego hasła (prosimy o zapisanie/zapamiętanie go)

Informujemy, że od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 w grupie wiekowej 5-11 lat.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat – więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
 https://www.gov.pl/web/szczepimysie,
na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989. Szczegóły dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

Prosimy o zapoznanie się z treścią listu:

Wyprawka ucznia klasy pierwszej
Przybory:
• Piórnik: 2 miękkie ołówki, kredki ołówkowe, klej w sztyfcie, nożyczki o
zaokrąglonych „bezpiecznych końcach”, temperówka, gumka.
• Teczka-walizeczka (teczka z rączką na rzeczy do plastyki typu kuferek A4
lub trochę większa), a w niej:

 • blok rysunkowy A4, blok techniczny A4 z białymi i kolorowymi kartkami,
 • papier kolorowy,
 • plastelina,
 • kredki świecowe typu Bambino,
 • kredki pastele olejne,
 • taśma klejąca,
 • klej w sztyfcie + klej w tubce (np. typu Magic),
 • bibuła karbowana (3 kolory),
 • 2 pędzle (gruby i cienki),
  • Kubek na wodę (najlepiej z pokryweczką zabezpieczającą przed rozlaniem
  wody)
  • Zszywacz + zszywki
  • Dziurkacz
  • Ręczniki papierowe
  • Chusteczki higieniczne
  • Mydełko w płynie.
  Ponadto:
  • Zeszyt informacji (dzienniczek) – to zeszyt 32 kartkowy w kratkę,
  • Zeszyt 16 kartkowy w kolorową cienką linię,
  • Zeszyt 16 kartkowy w kratkę,
  • Strój gimnastyczny
  • Obuwie zamienne
  Pełne wyposażenie należy skompletować i przynosić ze sobą od pierwszego
  dnia nauki. Wszystkie przybory szkolne i zeszyty powinny być podpisane

DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI

Gdzie szukać specjalistycznej pomocy?
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „IMPULS” – tel. 446465876,
Centrum Medyczno – Terapeutyczne RAZEMǪ – TĘCZOWA – tel. 533983934,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – tel. 44 7327840
Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (RITZ) – tel. 726611611

(po godzinie 18.00 jest możliwość czatu w aplikacji Snapchat i Messenger – pogadajmytutaj),
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży,

ul. Słowackiego 15 Piotrków Trybunalski, tel.: 574508714, 576495777.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:

Szanowni Państwo!

1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro.

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY.
Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL.

Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie Gminy (Miasta) przygotowane zostało stanowisko do samospisu.

Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi.

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!

Drodzy Uczniowie, Szanowni rodzice

Egzamin ósmoklasisty w 2022 r.

 20 kwietnia 2020 r. Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (RITZ). Infolinia stanowi wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon ( 726 611 611 ) i czat ( prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger – pogadajmytutaj ) obsługiwane są przez 7 specjalistów – pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z RITZ mogą korzystać dzieci i młodzież z województwa łódzkiego oraz ich rodzice i opiekunowie. Interwencje prowadzone są w takich sytuacjach jak: obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne, nagromadzenie negatywnych myśli czy konflikty, a także związanych bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia lub życia: myśli i plany samobójcze, zachowania autoagresywne, autodestrukcyjne, ryzykowne ( związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) oraz wystąpienie przemocy w rodzinie.

Infolinia jest dostępna 7 dni w tygodniu.

Telefon czynny jest w godzinach 15.00 – 18. 00, czat w godzinach 18. 00 – 21. 00. Jest możliwość kontaktu opartego na pisaniu wiadomości (snapczat i Messenger).

W piątek, tj. 19.03.2021r. od godziny 5 lekcyjnej zajęcia odbywają się zdalnie, zgodnie z planem.

DRODZY RODZICE PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY DO POBRANIA DRUKI
DLA RODZICÓW CHCĄCYCH ZGŁOSIĆ DZIECKO
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO LUB/I DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

I w tym roku Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej włącza się w obchody Dni Bezpieczeństwa w Internecie. W dobie pandemii nauczanie dzieci odbywa się w formie nauki zdalnej, realizowanych pod kontrolą rodziców lub nie. Istotne jest jak Państwa dzieci spędzają czas wolny po lekcjach –  nawet tych zdalnych.
Przed laptopem, czy z telefonem w ręku, same?„. Rodzicu! Zadbaj o mózg swojego dziecka! Obejrzyj!

Realizować będziemy również program
Loguj się z głową”

„Młodzi ludzie, którzy korzystają z Internetu, są narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowały program profilaktyki „Loguj się z głową”.
Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci
i młodzież przed e-uzależnieniami.”

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty
i maturalnym – rozporządzenie podpisane

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji. Każdy zainteresowany mógł przesłać swoje opinie do MEN. Otrzymaliśmy ich prawie 2,5 tys. (2 487). To opinie zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń.

Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:  

w przypadku egzaminu ósmoklasisty:

 1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
 2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

Arkusze egzaminacyjne

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Inne zmiany na egzaminach

Określone zostały również zasady przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez osoby kształcące się w szkołach wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • załącznik nr 1 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.,
 • załącznik nr 2 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Przywracamy zajęcia sportowe wynikające z programu szkolenia

Granatowa grafika z ikoną ucznia przy komputerze. Obok tekst: "Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r."

Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych
i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania
i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych. Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Zachęcam Państwa do zapoznania się z poradnikiem oraz proszę o przekazanie go nauczycielom i rodzicom. 
Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN 

Załączniki:

 1. Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja pdf
 2. Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja word

DRODZY UCZNIOWIE KLAS IV-VIII!

Informuję, że na stronie internetowej naszej szkoły zostały umieszczone linki do aplikacji TEAMS oraz przewodnik po Office 365. Proszę zapoznać się z nimi. Wychowawcy prześlą na Wasze maile nazwę użytkownika oraz hasło do logowania. Będę łączyła się z poszczególnymi klasami poprzez Skype’a i instruowała jak się zalogować. Dodatkową instrukcję zamieszczam również poniżej. Proszę o wcześniejsze pobranie aplikacji TEAMS. W razie pytań, trudności proszę o kontakt ze mną.

Nauczyciel informatyki

Teams do pobrania: 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Czas trwania jednostki lekcyjnej w nauczaniu stacjonarnym wynosi 45 minut,
a w trybie zdalnym 35 minut, według harmonogramu:

Numer godziny
lekcyjnej
Czas trwania
lekcji
18.00 -8.35
28.55 – 9.30
3   9.50 –  10.25
4 10.45 – 11.20
511.45 – 12.20
6 12.40 -13.15
7 13.35 -14.10
814.30 -15.05

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Harmonogram spotkań z wychowawcami.

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

KLAUZULA INFORMACYJNA