PROCEDURY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO