ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW

Szanowni Rodzice
Informuję, że w terminie od 2.09.2021r. do 22.12.2021r. w Szkole Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej będą organizowane dla uczniów klas IV – VIII zajęcia wspomagające z następujących przedmiotów:
język polski, matematyka, język angielski – klasy IV – VII;
– język polski , język angielski, matematyka, fizyka, chemia – klasy VIII.
Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach jest złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji (załącznik nr 1). Deklarację mogą złożyć rodzice obecnych klas III – VII.
Wypełnioną deklarację należy przekazać wychowawcy klasy do 15.06.2021r.

Załącznik nr 1:

Dyrektor Szkoły
Anna Otwinowska

Może Ci się również spodoba