HARMONOGRAM POWROTU UCZNIÓW DO NAUKI STACJONARNEJ OD 4 MAJA BR.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego.
 • Lekcje odbywają się zgodnie z dotychczas obowiązującym planem zajęć, a każda trwa 45 minut.
 • Uczniowie klas Ia, Ib, IIa, wchodzą do szatni wejściem głównym, a uczniowie klas IIb, IIIa, IIIb, wejściem bocznym.
 • Rodzice odprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych, nie wchodzą do boksów.
 • poszczególne klasy mają lekcje w tych samych , wcześniej wydzielonych salach lekcyjnych.
 • Pierwszego dnia rodzice przekazują wychowawcom oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka. Oświadczenie jest do pobrania poniżej i w zakładce Rodzice.
 • Świetlica szkolna funkcjonuje według wcześniej obowiązującego harmonogramu.
 • Dowóz uczniów do szkoły odbywa się w godzinach 7.10 – 7.40 (według wcześniej obowiązującego rozkładu jazdy). Natomiast odjazd ze szkoły będzie o następujących godzinach:
  12:30 – poniedziałek, środa, czwartek, piątek
  13.30 – wtorek
 • Funkcjonowanie uczniów w szkole odbywa się w reżimie sanitarnym, zgodnie
  z wewnątrzszkolnymi procedurami uwzględniającymi MEiN, GIS, MZ.
 • Uczniowie klas IV-VIII nadal realizują nauczanie zdalne według ustalonych zasad.
Może Ci się również spodoba