PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV/AIDS

Uczniowie klas VIII uczestniczyli w realizacji programu „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS”. Głównym celem programu jest promowanie wśród uczniów zachowań, które ich zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV oraz poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki i leczenia zakażeń HIV/AIDS. Na realizację programu przeznaczono 6 godzin lekcyjnych
(4 godziny biologii i 2 godziny edukacji dla bezpieczeństwa).
Szkolnym koordynatorem programu jest p. Gabriela Perek.

Może Ci się również spodoba