OBIADY

Informacja dotycząca obiadów w szkole

    Zgodnie z wcześniejszą  zapowiedzią od 1 października br. istnieje możliwość  zakupu dla dziecka obiadu w szkole.

Cena jednego dwudaniowego obiadu wynosi 8 zł. Należy deklarować zakup na cały miesiąc. Nie ma możliwości zakupu obiadu w wybrane dni.

   Posiłki będą dostarczane w formie cateringu przez firmę Dwór Kasztelan, Stefanówka 3A, 97-340 Rozprza, a wydawane w naczyniach jednorazowych
w stołówce szkolnej w czasie długiej przerwy o godzinie 11.30.

  Wpłaty należy dokonywać do pani Danuty Błaszczyk w świetlicy szkolnej
w godzinach 12.00 – 15.30 w dniach 1-5 kolejnego miesiąca. Kwota jest naliczana w/g schematu (ilość  wydanych obiadów x8 zł).

   Jeżeli dziecko z przyczyn losowych nie będzie w danym dniu odbierało obiadu, należy informacje przekazać do godziny 8.00 do pani Gabrieli Wieczorek (tel. 513 358 711) ewentualnie do sekretariatu szkoły (tel. 570 414 560), a przy rozliczeniu zwrócić niewykorzystany talon.

  Jeżeli dziecko ma alergię/nietolerancję na określone składniki pokarmowe, rodzic powinien zgłosić to w formie pisemnego oświadczenia do wychowawcy klasy
w terminie do 1.10.2021r.

    Poniżej zamieszczamy cykliczny jadłospis na 3 tygodnie.