TARGI EDUKACYJNE

INFORMATOR 2021/2022

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego do pobrania poniżej:

TECHNIKUM TEB EDUKACJA

ZSP NR 6 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Szanowni Państwo

Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi
w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zapraszają  uczniów klas ósmych szkoły podstawowej Państwa szkoły do zapoznania się z ofertą kształcenia w naszej szkole.

Szkoła kształci w następujących zawodach :

– TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ,

– TECHNIK HOTELARSTWA

– TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

– TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

– TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

– TECHNIK STYLISTA – Nowość

Branżowej szkoły I stopnia:

– KRAWIEC

– LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (nowa oferta od 1 września 2020 r.) pierwsze publiczne liceum artystyczne w Piotrkowie Tryb.

Wszystkie materiały zebrane na temat bazy lokalowej szkoły, kierunków kształcenia i wiele innych ciekawych i ważnych informacji znajduje się w następującym linku:

http://www.zsp6.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/krakowka-w-padlecie-czyli-krakowka-w-pigulce-r970

lub/i https://padlet.com/sbrzezanska/9b4pgu7je3vrc3ah

Więcej informacji, dotyczącej oferty edukacyjnej i rekrutacji na stronie szkoły:

http://www.zsp6.piotrkow.pl, https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Education/ZSP-6-Piotrk%C3%B3w-Trybunalski-171153416375137/

W załączniku plik o kierunkach kształcenia

Z poważaniem

Małgorzata Ilczuk

Dyrektor

ZSP 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Tryb.

ul. Krakowskie Przedmieście 36

tel. 44 7320325

e-mail: zsp6@zsp6.piotrkow.pl

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄC E W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM.WINCENTA WITOSA W BUJNACH

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach. Jako nieliczna szkoła
w Polsce prowadzi kształcenie w zawodzie technik leśnik. To kierunek dla miłośników przyrody chcących łączyć naukę z realizacją pasji.
Technik weterynarii to kolejny kierunek, dzięki któremu uczniowie zgłębiają tajniki anatomii
i fizjologii oraz hodowli i rozrodu zwierząt. Zajęcia prowadzą lekarze weterynarii w profesjonalnie
wyposażonej pracowni zabiegowej. Najstarszym zawodem w szkole jest technik rolnik.
Od lat powodzeniem w szkole cieszą się klasy mundurowe: liceum ogólnokształcące
dla kandydatów do pracy w policji oraz na zawodowych żołnierzy w Oddziale Przygotowania
Wojskowego objętego patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ofertę edukacyjną szkoły poszerza: technik architektury krajobrazu, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik logistyk, oraz liceum klasa ratowniczo-medyczna, klasa
pożarnicza a także szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodzie operator obrabiarek
skrawających objęta patronatem firmy Haering.

Przy szkole mieści się internat szkolny, który zapewnia młodzieży uczącej się w szkole zakwaterowanie, wyżywienia i całodobową opiekę wychowawczą przez 5 dni w tygodniu.

ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II

        Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

ul. Sportowa 8,   97 – 410 Kleszczów                 www.zspkleszczow.pl tel. 44 731 65 60                      e-mail:  zspkleszczow@zspkleszczow.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II

Lp.Symbol oddziałuNazwa oddziałuPrzedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Języki obcePrzedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
Przedmioty dodatkoweIlość uczniów
1.1 aKlasa językowaJęzyk angielski
Geografia
J.angielski
J.niemiecki
J.hiszpański
Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia
Język hiszpański
– 2 godz.
24
2.1 bKlasa
medyczno
-ratownicza
Matematyka
Biologia
Chemia
J.angielski
J.niemiecki
Język polski
Matematyka
Chemia
Biologia
Zajęcia
medyczno
– ratownicze
– 3 godz.
24

TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IM.JANA PAWŁA II

Lp.Symbol
oddziału
Nazwa
oddziału
Przedmioty
z rozszerzonym programem
Języki obcePrzedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
Ilość uczniów
1.I m

Klasa patronacka
PGEKWB

Technik mechanik


Kwalifikacje:
ELM.03.-montaż, uruchamianie

i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06.- eksploatacja
i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Matematyka
Fizyka
J. angielski
J.niemiecki


J.angielski
zawodowy
Język polski
Matematyka
Fizyka

Informatyka
20
2.I t

Klasa patronacka
PGE

Elektrownia
Technik informatyk

Kwalifikacje:
ELM.01 – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

ELM.04 – Eksplozja automatyki przemysłowej
Matematyka
Fizyka
J. angielski
J.niemiecki


J.angielski
zawodowy
Język polski
Matematyka
Fizyka

Informatyka
20