KONKURSY

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”.

Konkurs przeprowadzany jest w 100. rocznicę urodzin wielkiego poety,  wpisuje się także w obchody ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jako placówka, nosząca imię tego wybitnego poety, czujemy się zaszczyceni, mogąc upamiętnić jednego z najwybitniejszych polskich twórców, poetę pokolenia Kolumbów, powstańca warszawskiego, wielkiego Polaka.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

       –  Ministra Edukacji i Nauki,

       –  Marszałka Województwa Lubelskiego,

       –  Lubelskiego Kuratora Oświaty,

       –  Prezydenta Miasta Puławy.

Patronat medialny objęły:

       –  TVP 3 Lublin,

       –  Dziennik Wschodni,

       –  LPU 24.pl,  LPU radio, LPU telewizja, iPulawy.pl.

Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie twórczości i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej i okupacji, a także uczczenie setnej rocznicy urodzin poety. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem  dowolnej techniki plastycznej.

Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa określają treści zawarte w regulaminie konkursu oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami.

Informacje na temat konkursu oraz plakaty do pobrania znajdują się w załącznikach.

Termin nadsyłania prac : do 02 czerwca 2021r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAPRASZA KLASY VII I VIII DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNO- INFORMATYCZNYM

REGULAMIN DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ:

KONKURS HISTORYCZNO – PLASTYCZNY
„WYKLĘCI W PAMIĘCI”

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nasza szkoła zaprasza uczniów klas IV – VIII do wzięcia udziału w konkursie historyczno – plastycznym pod nazwą
„Wyklęci – w pamięci”. Polega on na wykonaniu prac plastycznych zainspirowanych informacjami z podręcznika do historii i strony internetowej IPN.

1.Kategorie i formy pracy:

-klasy IV – VI w formie komiksu lub ilustracji

-klasy VII -VIII w formie projektu graffiti lub vlepki.

2. Format pracy: A4 lub A3.

3.Termin: prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do końca marca 2021 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z nauczycielami plastyki lub historii.

Katarzyna Michalak, Katarzyna Stawiak

REGULAMIN KONKURSU
„Życie i działalność patriotyczna Józefa Piłsudskiego”

I. CELE KONKURSU
Przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX wieku i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów klas VIII, kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych.
II. TEMATYKA KONKURSU
Wiedza z zakresu historii Polski końca XIX i XX w. i działalności wojskowo-politycznej Józefa Piłsudskiego do maja 1935 roku, biografia Józefa Piłsudskiego.
III. Organizacja konkursu

  1. Adresat konkursu: uczniowie klas VIII szkoły podstawowej
  2. Organizatorzy konkursu: L. Lasek, K. Stawiak
  3. Uczestnicy konkursu przygotowują prezentację multimedialną o postaci historycznej (do 15 slajdów) oraz pracę pisemną, w której odpowiedzą na pytanie: Dlaczego Józef Piłsudski jest moim autorytetem?
    IV. Rozstrzygnięcie konkursu 18 grudnia 2020 r.

Jesień to czas, kiedy przyroda „maluje” piękne pejzaże lasów, parków, sadów, ogrodów i pól. Wykorzystując wszystkie odcienie czerwieni, żółci, złota, otula je „szalem” srebrzystych i lśniących w słońcu nitek babiego lata, ozdabia kroplami rosy, i jesiennych mgieł, aż do nastania jesiennych przymrozków.

Przenosi nas w ten sposób w najpiękniejsze zakątki najbliższej okolicy. Korzystając z sytuacji, która jest dla wszystkich bardzo trudna, szczególnie w czasie epidemii, zachęcamy wszystkie dzieci z terenu Gminy Wola Krzysztoporska, do rozwijania własnej wyobraźni plastycznej i języka sztuki w celu stworzenia pracy plastycznej – kolażu.

Następnie zdjęcie wykonanej pracy prześlijcie na konkurs plastyczny organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Na udokumentowane pomysły, marzenia w formie dzieła plastycznego czekamy do 4 grudnia 2020 r. Prace w formie zdjęcia należy przesłać e-mailem na adres: gok@gok-wola.pl

Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 10 grudnia 2020 r. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.

Regulamin i cele konkursu.

I. CELE KONKURSU:
– Uwrażliwianie dzieci na piękno jesiennych krajobrazów;
– Rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, inspirowanie się najbliższym otoczeniem;
– Poszerzenie wiedzy na temat różnorodnych technik plastycznych, poszerzenie języka sztuki;
– Rozwijanie zainteresowania różnymi dziedzinami sztuki;
– Zachęcanie do kreowania i organizowania czasu wolnego z wykorzystaniem własnych pomysłów i marzeń.

II. REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej ul. Południowa 2.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej jesienny pejzaż.
5. Praca musi być wykonana techniką kolażu, z wykorzystaniem dowolnie wybranych materiałów, typu liście, kasztany, tkaniny itp.
6. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.
Jak również dane do kontaktu z opiekunem.
7. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych. Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac oraz zgodność techniki i tematu.
8. Prace konkursowe należy przesłać w formie zdjęcia na do  4 grudnia 2020 r.,  na adres e-mail gok@gok-wola.pl
9. Organizatorzy konkursu wyłonią zwycięskie prace i ogłoszą zwycięzców konkursu do 10 grudnia 2020 r.
10. Z najlepszych i nagrodzonych prac stworzymy galerię na stronie internetowej GOK w Woli Krzysztoporskiej.
11. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu.


Drodzy uczniowie i nauczyciele!

Wystartowały zapisy na darmowe warsztaty “Szkoła z Gigantami” oraz “Nauczyciel Przyszłości”, w których nasza szkoła może zdobyć atrakcyjne nagrody! 🔥🎁
W jesiennej edycji zajęć, uczniowie mogą sprawdzić się w programowaniu gier w środowisku Scratch lub tworzeniu własnych stron internetowych, natomiast nauczyciele zagłębią się w narzędzia do nauki online oraz języki Scratch
i Python.
Zachęcamy do udziału, ponieważ to liczba zapisanych osób decyduje o przyznaniu nagrody! Pierwsze zajęcia startują już 30 listopada!
Szczegóły i zapisy znajdują się na stronie www.szkolazgigantami.pl.

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2020/2021

Godzina rozpoczęciaEtap szkolny godz. 9.00Ogłoszenie wyników wstępnychTermin wgląduEtap rejonowy godz. 10.00Ogłoszenie wyników wstępnychTermin wgląduEtap
wojewódzki godz. 10.00
Ogłoszenie wyników wstępnychTermin wglądu
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki25.11.202026.11.202027-30.
11.2020
17.02.202125.02.202126.02.2021 – 01.03.202117.03.202122.03.202123-24.
03.2021
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii26.11.202027.11.202030.11.2020 – 01.12.202019.02.202101.03.202102-03.
03.2021
19.03.202124.03.202125-26.
03.2021
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Francuskiego
27.11.202030.11.202001-02.12.202023.02.202103.03.202104-05.
03.2021
22.03.202125.03.202126-29.
03.2021
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Polskiego
01.12.202002.12.202003-04.
12.2020
25.02.202105.03.202108-09.
03.2021
23.03.202126.03.202129. 30.
03.2021
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Chemii
03.12.202004.12.202007-08.
12.2020
01.03.202109.03.202110-11.
03.2021
24.03.202129.03.2021  30-31.
03.2021  
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Historii
07.12.202008.12.202009-10.
12.2020
03.03.202111.03.202108-09.
03.2021
31.03.202106.04.202107-08.
04.2021
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Biologii
09.12.202010.12.202011-14.
12.2020
05.03.202115.03.202116-17.
03.2021
07.04.202112.04.202113-14.
04.2021
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Matematyki
11.12.202014.12.202015-16.
12.2020
09.03.202117.03.202118-19.
03.2021
09.04.202114.04.202115-16.
04.2021
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Angielskiego
14.12.202015.12.202016-17-12.202011.03.202119.03.202122-23.
03.2021
12.04.202115.04.202116-19.
04.2021
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Niemieckiego
16.12.202017.12.202018-21.
12.2020
15.03.202123.03.202124-25.
03.2021
14.04.202119.04.202120-21.
04.2021

OŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE DLA POTRZEB KONKURSU