KONKURSY

REGULAMIN KONKURSU
„ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ PATRIOTYCZNA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

I. Cele konkursu:

  • przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii XX wieku i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród uczniów klas IV-VIII;
  • kształtowanie postaw patriotycznych i postaw szacunku dla dziejów ojczystych.

II. Tematyka konkursu;

  • wiedza z zakresu historii Polski z zakresu XIX i XX w. i działalności wojskowo – politycznej Józefa Piłsudskiego do maja 1939 roku;
  • biografia Józefa Piłsudskiego

III. Organizacja konkursu:

  • adresat konkursu: uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej;
  • organizatorzy konkursu: p. Lucyna Lasek lucyna_lasek@wp.pl, p. Katarzyna Stawiak kasia_stawiak@o2.pl;
  • uczestnicy konkursu przedstawiają prezentację multimedialną o postaci historycznej (max. 10 slajdów);
  • dostarczają ją do organizatorów do dnia 10 grudnia 2021r.

III. Rozstrzygnięcie konkursu dnia 17 grudnia 2021 r.

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2021/2022

Godzina rozpoczęciaEtap szkolny godz. 9.00Ogłoszenie wyników wstępnychTermin wgląduEtap rejonowy godz. 10.00Ogłoszenie wyników wstępnychTermin wgląduEtap
wojewódzki godz. 10.00
Ogłoszenie wyników wstępnychTermin wglądu
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki
28.11.2021
29.11.202102 – 03.
11.2021
05.01.202212.01.2022 13 – 14. 01.202204.03.202209.03.202210 – 11.
03.2022
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii03.11.202104.11.2021 05 – 08. 11.202107.01.202214.01.202217 – 18.
11.2022
08.03.202211.03.202214 – 15. 03.2022
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Francuskiego
27.10.202128.10.202129.10 – 02.11.202104.01.202211.01.202212 – 13.
01.2022
02.03.202207.03.202208-09.
03.2022
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Polskiego
05.11.202108.11.202109 – 10.
01.2022
10.01.202217.01.202218-19.
01.2022
10.03.202215.03.202216-17.
03.2022
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Chemii
09.11.202110.11.202115-16.
11.2022
12.01.202219.01.202220 – 21.
01.2022
14.03.202217.03.2022  18-21.
03.2022
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Historii
15.11.202116.11.202117-18.
11.2022
14.01.202221.01.202224-25.
01.2022
16.03.202221.03.202222-23.
03.2022
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Biologii
23.11.202124.11.202125-26.
11.2021
24.11.202131.01.202201-02.
01.2022
24.03.202229.03.202230-31.
03.2022
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Matematyki
19.11.202122.11.202123-24.
11.2021
20.01.202227.01.202228-31.
01.2022
22.03.202225.03.202228-29.03.2022
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Angielskiego
25.11.202126.11.202129-30.
11.2021
26.01.202202.02.202203-04.
02.2022
28.03.202231.03.202201-04.
04.2022
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Języka Niemieckiego
17.11.202118.11.202119-22.
11.2021
18.01.202225.01.202226-27.
01.2022
18.03.202223.03.202224-25.
03.2022

OŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE DLA POTRZEB KONKURSU