ŚWIETLICA

NASI MILUSIŃSCY…

ALE W KOŁO JEST ZIMOWO…

EKOLOGICZNA GAZETKA Z RECYKLINGU

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA….:)

CZAS NA JESIENNE PORZĄDKI...ODNAWIAMY TABLICE ŚCIENNE

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed
i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.30.

W roku szkolnym 2020/2021 wychowawcami świetlicy szkolnej są:
Ewa Nowakowska-Nowak, Marzena Tuta, Elżbieta Lorenc.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki dydaktyczno – wychowawczej umożliwiającej kształtowanie osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb uczniów.   

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną.
W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką
i indywidualnym podejściem wychowawczym.

Dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. Są to m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, językowe, matematyczne, gry i zabawy stolikowe.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na wystawkach czy gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery oraz zabawy ruchowe na Placu zabaw czy boisku sportowym.