REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rodzice i Uczniowie klas VIII

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

 Wszystkim, potrzebującym pomocy w elektronicznym składaniu wniosków do szkół ponadpodstawowych oferujemy pomoc w postaci indywidualnych konsultacji, które będą prowadzone od 19. 06. 2020 r. do 25. 06. 2020 r. Pomocą służyć będą panie: Elżbieta Bednarek, Marzanna Dróżdż.

 Harmonogram konsultacji będzie uzależniony od liczby osób potrzebujących pomocy w czynnościach rekrutacyjnych. Proszę o zgłaszanie się na konsultacje w terminie od 01. 06. 2020 r. do 12. 06. 2020 r. drogą poczty email:

marzanna-drozdz@wp.pl.

 Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy Was serdecznie.

Pani pedagog i pani od informatyki.

Ciemnogranatowe tło z ikoną kartki z listą po lewo oraz tekstem na białym tle po prawo: "Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje do 13 maja br."

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że na stronie kuratorium w zakładce „Rodzice i uczniowie” >>> „Rekrutacja” pozostają do Państwa dyspozycji prezentacje dotyczące rekrutacji 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych. Materiały można pobierać i upowszechniać, np.: drogą elektroniczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców klas ósmych.

Link do zakładki ” Rekrutacja”: http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/03/rekrutacja-2020-punkty.pdf

Przeanalizujcie ją dokładnie z rodzicami. Zachęcam ponadto do przeglądania informacji o postępowaniu rekrutacyjnym na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w woj. łódzkim ( składanie wniosków ) rozpoczyna się 11 maja 2020 r.  i trwa do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. Jeżeli rekrutacja będzie miała formę elektroniczną, wniosek składamy tylko jeden – do szkoły pierwszego wyboru. Elektroniczna forma rekrutacji daje możliwość wytypowania trzech szkół ( pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru), do których uczniowie chcieliby uczęszczać. W każdej z trzech szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów ( klas o różnych profilach).

Jak przeliczamy punkty?

Punkty otrzymujemy za świadectwo i za egzamin. Największa liczba punktów jaką uczeń może otrzymać za świadectwo i egzamin wynosi 200.

Świadectwo

– świadectwo z wyróżnieniem ( od 4,75, zachowanie co najmniej bardzo dobre) – 7 punktów,

– aktywność społeczna ( wolontariat ) – 3 punkt ( musi być odnotowana na świadectwie ),

– szczególne osiągnięcia ( np. tytuł finalisty konkursów kuratoryjnych) – maksymalnie 18 punktów ( muszą być odnotowane na świadectwie ),

– za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów, wskazanych przez szkołę ponadpodstawową, do której chcesz się dostać). Przy czym za ocenę celującą – 18 pkt, bardzo dobrą – 17 – pkt, dobrą 14 pkt, dostateczną – 8 pkt, dopuszczającą – 2 pkt.

Egzamin

Język polski – uzyskany % x 0, 35  maksymalnie 35 punktów,

Matematyka – uzyskany % x 0, 35  maksymalnie 35 punktów,

Język obcy nowożytny – uzyskany % x 0,30 maksymalnie 30 punktów.

Obliczanie punków w przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu.

W czynnościach rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych rozliczani będą głównie na podstawie świadectw. Warto walczyć o każdy stopień, gdyż:

– za język polski można uzyskać maksymalnie do – 35 pkt,

– za matematykę można uzyskać maksymalnie do – 35 pkt,

– za język obcy, nowożytny można uzyskać maksymalnie do – 30 pkt,,

– za wybrany przedmiot dodatkowy ( wskazany przez szkołę ponadpodstawową) do – 35 pkt,

– inne osiągnięcia według przelicznika świadectw dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ( uzyskanie świadectwa z paskiem, wolontariat, szczególne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły).

A przelicznik za uzyskane oceny na świadectwie jest następujący:

  • z języka polskiego oraz matematyki: celująca – 35 pkt, bardzo dobra – 30 pkt, dobra – 25 pkt, dostateczna – 15 pkt, dopuszczająca – 10 pkt.
  • z języka obcego, nowożytnego ( język angielski lub niemiecki): celująca – 30 pkt, bardzo dobra – 25 pkt, dobra – 20 pkt, dostateczna – 10 pkt, dopuszczająca – 5 pkt.

Zapoznajcie się z poniższą tabelą terminów i przejrzyjcie oferty szkół ponadpodstawowych, zawarte w Informatorze ( kliknijcie w okienko ). Pozdrawiam!