DBAMY O KULTURĘ I CZYSTOŚĆ JĘZYKA

Język jest środkiem naszego porozumiewania się. Używamy go w codziennych kontaktach z otoczeniem wyrażając swoje myśli, uczucia, potrzeby, doznania.
W codziennym życiu nie zastanawiamy się nad kulturą języka, a przecież to, w jaki sposób go używamy świadczy o tym, jakimi jesteśmy ludźmi i jaki jest nasz stosunek do otoczenia. Nasi przodkowie, dbając o swój ojczysty język i kulturę, walczyli
z zaborcami, okupantami i między innymi dzięki temu nadal mamy swoją własną mowę. Obecnie Polacy przebywający na emigracji również dbają o swój ojczysty język ojczysty i ucząc go swoje dzieci. Zachowują w ten sposób swoją tożsamość, odrębność i narodowość. My natomiast, uświadamiając sobie wagę języka w codziennym życiu, powinniśmy wykluczyć wulgaryzmy, skróty i zapożyczenia tak często używane przez nas dzisiaj. Powinniśmy też dbać, aby nasze słownictwo nie było ubogie, a mowa szablonowa czy nieporadna. Naszym obowiązkiem jest również dbać o poprawną formę gramatyczną, bo im jaśniej nasza wypowiedź będzie wyrażała nasze myśli, tym kontakt z innymi ludźmi będzie łatwiejszy, natomiast my będziemy postrzegani jako ludzie kulturalni. Niestety poprawna polszczyzna sprawia mnóstwo trudności, zwłaszcza młodzieży przyzwyczajonej do krótkich, lakonicznych wypowiedzi, komunikowania się poprzez SMS-y i portale społecznościowe, gdzie aspekt poprawnościowy nie jest ,,cool” czy ,,trendy”. Stąd widząc taką potrzebę dbałości o poprawną polszczyznę w tym roku szkolnym w naszej szkole nauczycielki języka polskiego: Gabriela Adryańczyk i Agnieszka Kałużna-Michalak zrealizowały wśród uczniów klas VI innowację pedagogiczną ,,Kultura języka na co dzień”, której głównym celem było podniesienie poziomu kultury naszych uczniów.
18 czerwca 2021r. odbyło się jej podsumowanie. W trakcie prezentacji zadań tego przedsięwzięcia uczniowie:

  • odczytywali wypracowania „Książka moim przyjacielem”,
    -omawiali plakaty „ Zielone światło dla kultury języka’, z których na korytarzu szkolnym przygotowano swoistego rodzaju galerię ,
    -wykonywali ćwiczenia gramatyczno- leksykalne oraz ortograficzne.
    Podsumowanie to miało charakter lekcji otwartej, w której wzięły udział : Dyrektor Szkoły -Anna Otwinowska, Iwona Blaźniak- nauczyciel j.polskiego i Joanna Sala- nauczyciel matematyki.

Może Ci się również spodoba