DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

I w tym roku Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej włącza się w obchody Dni Bezpieczeństwa w Internecie. W dobie pandemii nauczanie dzieci odbywa się w formie nauki zdalnej, realizowanych pod kontrolą rodziców lub nie. Istotne jest jak Państwa dzieci spędzają czas wolny po lekcjach –  nawet tych zdalnych.
Przed laptopem, czy z telefonem w ręku, same?”. Rodzicu! Zadbaj o mózg swojego dziecka! Obejrzyj!”

Ponadto realizować będziemy program
„Loguj się z głową”

„Młodzi ludzie, którzy korzystają z Internetu, są narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowały program profilaktyki „Loguj się z głową”.
Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci
i młodzież przed e-uzależnieniami.”

Może Ci się również spodoba